Koncernpolicy

file

Koncernpolicyn gäller endast i den utsträckning den inte står i strid mot gällande lagstiftning i länder där koncernen har lokal verksamhet.

Denna policy gäller för företag som bär namnet Grundfos. För företag som ägs av Grundfos, men som inte har Grundfos i namnet, kan styrelsen besluta om utarbetade av separat företagspolicy.

Affärskoncept Socialt ansvar
Marknadsföring Service
Forskning och utveckling
 Miljö
Inköp IT
Kvalité Kommunikation
Likviditetsförvaltning Patent
Finansiell planering och kontroll Riskhantering
Personalpolitik Licenser
Lokal montering av icke
Grundfosbolag
  

                 


    Facebook Twitter LinkedIn