Arbeta hos Grundfos

WU_infrastructure

Arbeta för en mer hållbar framtid

Grundfos behöver människor som är redo att satsa sin energi och sina färdigheter genom att konfrontera några av de stora utmaningarna världen står inför - klimatförändringarna. Ett snabbt växande problem för världens befolkning och en snabbt ökande urbanisering som exemplifieras av  respektingivande storstäder, och vid sidan av detta, en växande medelklass runt om i världen som förväntar sig att deras komfortnivå höjs.

Dessa utmaningar påverkar både infrastrukturen och våra naturtillgångar. För att undvika de värsta konsekvenserna har Grundfos satt hållbarhet som högsta prioritet. Vi anser att det är viktigt att agera nu!

Du kanske kan hjälpa oss att använda nuvarande teknologi och med insikt att göra skillnad. Kanske har du nyckeln till att finna nya vägar? Hör gärna av dig till oss.

Lediga jobb på Grundfos

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati