Be responsible - Att ta ansvar gör skillnaden

file

Vi på Grundfos förstår vikten av att ta ansvar - för miljön och för de människor vi lever, arbetar och gör affärer med.

Miljöengagemanget är inlemmat i all vår affärspraxis och oskiljaktigt från alla våra andra lösningar. Vi konstruerar hållbara lösningar som fungerar varvet runt. Vi har aktivt ansökt om och erhållit relevant miljöcertifiering och gör alla affärer i strikt enlighet med dessa riktlinjer.

Vi överväger våra materialval noggrant och konstruerar produkter som kan återvinnas. Varje ny pumpgeneration minskar energiförbrukningen ytterligare.

Ansvarstagande är dock mer än bara miljöhänsyn. I hela vårt globala nätverk fokuserar vi alltid på människors välbefinnande och engagemang. Inte bara människor i våra företag och på vår marknad, utan också den större allmänheten. Grundfos har en öppen inställning och välkomnar alla frågor man kan ha om oss.

VI TAR VÅRT ANSVAR PÅ ALLVAR

Grundfos är ett globalt företag
Det betyder dock inte att vi tror på ett enda, globalt sätt att arbeta. Därför har vi ett världsomspännande nätverk av sälj- och serviceföretag. Grundfos har alltid strävat att förena global och lokal affärspraxis. Precis som en pump kan anpassas till alla slags miljöer kan Grundfos det.

Möjliggöra återvinning
Vår inställning till hållbar utveckling är, att det alltid finns plats för förbättring. Våra pumpar är konstruerade så att de ingående materialen kan separeras och återvinnas när pumpen tas ur drift. För en typisk Grundfos-pump ligger återvinningsgraden mellan 90 och 98 %. Mellan två och åtta procent kan återanvändas för uppvärmning.

Miljöcertifiering
Grundfos är stolt över att ha uppfyllt kraven för ISO 14001 certifiering i vår produktion. Det visar vår satsning på och det ansvar vi tar för miljöhantering. Den här satsningen omfattar hela processen från idéfasen till den slutliga återvinningen eller avfallshanteringen.

Hållbara lösningar
SQ Flex är det miljöanpassade vattenförsörjningssystemet för avsides belägna platser. Det kan anpassas till användarens speciella krav och utnyttja den strömkälla - vind, sol eller en kombination av båda - som passar bäst för den aktuella platsens klimatförhållanden. Om naturen inte kan ge den energi som behövs kan SQ Flex drivas med generatorkraft eller batterier.